Föreningsregistret förnyas 18 september 2019: FO-nummer för alla föreningar och nya tjänster

Föreningsregistret vid Patent- och registerstyrelsen (PRS) förnyas i sin helhet 18 september 2019. Alla informationssystem och tjänster förnyas. Samtidigt får alla föreningar ett FO-nummer.

Alla föreningar får ett FO-nummer

Företags- och organisationsnumret, det vill säga FO-numret, kommer att ersätta registernumret för föreningar. Vi utfärdar FO-nummer för alla föreningar automatiskt. Om föreningen redan har ett FO-nummer, förblir numret oförändrat. I så fall behöver föreningen inte göra något i fråga om FO-numret.

Du kan kontrollera föreningens FO-nummer i föreningsregistrets nya informationstjänst eller i företagssökningen på ytj.fi.

FO-numret är ett nummer som PRS eller Skatteförvaltningen ger till företag och sammanslutningar. Det består av sju siffror, ett bindestreck och ett kontrolltecken, och har således formen 1234567-8.

Avbrott i mottagning av e-anmälningar och pappersanmälningar från 29 augusti till 17 september

Det blir ett avbrott i mottagning av anmälningar innan vi inför den nya e-anmälningstjänsten och de nya pappersblanketterna. Vi slutar använda den nuvarande anmälningstjänsten och pappersblanketterna 28 augusti 2019.

Om du lämnar in din anmälan i e-tjänsten, måste den ha undertecknats, betalats och skickats in före kl. 19.00 onsdagen 28 augusti. Om du lämnar in din anmälan på papper, måste den vara framme hos oss senast onsdagen 28 augusti.

De nya e-tjänsterna införs 18 september 2019.

Föreningar ska i fortsättningen använda Y-blanketter för sina pappersanmälningar. Vi publicerar de nya Y-blanketterna på ytj.fi 18 september 2019. Du hittar en länk till blanketterna också på prh.fi.

Våra informationstjänster är tillgängliga under avbrottet

Föreningsregistrets nya elektroniska informationstjänst öppnas 17 september 2019 och den ersätter våra nuvarande gränssnittstjänster samt Föreningsnätet och Nätyreka. De gamla tjänsterna kan användas tills den nya tjänsten blir tillgänglig.

Om du är avtalskund hos oss, skickar vi dig ett separat e-postmeddelande med ytterligare information om ändringarna i våra tjänster och avtalsvillkor.

Nya anvisningar publiceras på våra webbplatser

Vi kommer att publicera nya anvisningar för föreningar på prh.fi och på vår andra webbplats ytj.fi när vi inför de nya tjänsterna. Vi publicerar kundmeddelanden om ändringarna i föreningsregistret regelbundet på prh.fi och ytj.fi.

Gå till prh.fi för att läsa ett sammandrag av hur föreningsregistret förnyas.

Mer information:
Esa Kosonen
Projektkoordinator
Tfn 029 509 5365
fornamn.efternamn@prh.fi

Utskriftsversion
Uppdaterad 18.07.2019