Aktiebolag och andelslag: Lämna in bokslut senast 20 november 2019 för att undvika avregistrering

Patent- och registerstyrelsen (PRS) avregistrerar aktiebolag och andelslag som trots uppmaningar inte har lämnat in sina bokslut för registrering.

Företag som löper risk för avregistrering

Det 4:e avregistreringsförfarandet 2019 berör nu 4 500 aktiebolag och andelslag som inte har lämnat in sina bokslut till handelsregistret under de senaste två åren och sex månaderna.

En lista över de företag som är med i det 4:e avregistreringsförfarandet finns på prh.fi.

Alla aktiebolag och andelslag måste upprätta bokslut för varje räkenskapsperiod oberoende av om de bedriver företagsverksamhet eller inte. Bokslutshandlingarna måste lämnas in till handelsregistret.

PRS kan avregistrera även ett verksamt företag ur handelsregistret, om företaget trots uppmaningar inte anmäler sina bokslutsuppgifter och förutsättningarna saknas för att försätta företaget i likvidation. Avregistreringsförfarandet grundar sig på aktiebolagslagen (20 kap. 4 §) och lagen om andelslag (23 kap. 4 §).

Lämna in bokslutet till PRS senast 20 november 2019

En uppmaning att lämna in bokslutshandlingarna till handelsregistret senast den 20 november 2019 har antecknats i de företags handelsregisteruppgifter vars bokslut fortfarande saknas. Ett handelsregisterutdrag med anteckningen skickades till företagen till de adresser som finns i företags- och organisationsdatasystemet. En uppmaning publiceras även i Officiella tidningens nummer 61/9.8.2019.

Ditt företag undviker avregistrering om du utan dröjsmål lämnar in bokslutet till PRS.

Det är avgiftsfritt att lämna in bokslutet.

Både lagen om aktiebolag och lagen om andelslag ger PRS rätt att uppmana företag att lämna in sina bokslutshandlingar om det har gått över ett år från räkenskapsperiodens utgång. Om räkenskapsperioden är till exempel ett kalenderår, måste företaget nu lämna in bokslutshandlingarna för perioden 1.1. - 31.12.2017. Alternativt kan du lämna in handlingar för en senare räkenskapsperiod. Läs våra anvisningar om hur du lämnar in bokslut till handelsregistret.

Avregistrering i december 2019

PRS kan avregistrera även ett verksamt företag om företaget trots uppmaningar inte lämnar in sitt bokslut inom den utsatta tiden (senast 20 november 2019) och förutsättningarna saknas för att försätta företaget i likvidation. Avregistreringen sker i december 2019.

Förfrågningar:

Handelsregistrets rådgivning
tfn 029 509 5900
mån - fre kl. 9.00 - 16.15

Utskriftsversion
Uppdaterad 08.08.2019