Revisor: Lämna in din anmälan om tillsynsuppgifter på nätet senast 9 september 2019

E-tjänsten för anmälan om tillsynsuppgifter 2019 har öppnats. Du kan logga in i tjänsten med dina nätbankskoder eller ett mobilcertifikat.

Skicka din tillsynsuppgiftsblankett till Patent- och registerstyrelsen (PRS) via tjänsten senast den 9 september 2019.

Med anmälan samlar vi in uppgifter om revisorernas yrkeskunskap. Vi behöver uppgifterna för att övervaka att revisorerna bibehåller förutsättningarna för godkännande samt för kvalitetssäkring, för att föra revisorsregistret och för att ta ut revisorsavgifter.

Läs våra anvisningar för att fylla i revisorers anmälan om tillsynsuppgifter.

Gå till e-tjänsten.

För mer information kontakta:

Tuuli Calonius-Pitkänen
Planerare
Tfn 029 509 5578
E-post: fornamn.efternamn@prh.fi

Utskriftsversion
Uppdaterad 16.08.2019