Utländska företag måste ange företagsnumret i varumärkesansökan

På grund av den nya varumärkeslagen förutsätter Patent- och registerstyrelsen (PRS) att varumärkessökande och andra som antecknas i varumärkesregistret lämnar in tillräckligt omfattande identifieringsuppgifter. Detta betyder att utländska företag måste ange sitt företags- eller registernummer i ansökan. Inget handelsregisterutdrag behöver lämnas in. På motsvarande sätt måste finländska företag ange FO-numret i ansökan.

PRS har som mål att i allt större utsträckning kontrollera uppgifter även i utländska register med hjälp av företagsnumren. Dessutom behöver PRS företagsnumret till exempel för överlåtelser och namnändringar samt för att identifiera sökanden.

Mer information:

Tuulimarja Myllymäki
Tfn 029 059 5399
E-post: fornamn.efternamn@prh.fi

Utskriftsversion
Uppdaterad 19.08.2019