Föreningsregistret är stängt från 29 augusti till 17 september 2019

Patent- och registerstyrelsen (PRS) lanserar föreningsregistrets nya informationssystem och tjänster 18 september 2019. Införandet av de nya systemen orsakar ett avbrott i föreningsregistrets tjänster från 28 augusti till 17 september 2019. Under denna period kan inga nya anmälningar eller svar på pågående ärenden skickas in.

E-tjänsten läggs ned onsdagen 28 augusti kl. 19.00

Den nuvarande e-tjänsten läggs ned onsdagen 28 augusti 2019 kl. 19.00. Desförinnan måste alla föreningsanmälningar vara slutförda, vilket betyder att de har undertecknats, betalats och skickats in till oss, annars försvinner de när systemet förnyas.

Den nya e-tjänsten öppnas 18 september 2019.

Pappersanmälningar måste vara framme hos PRS senast onsdagen 28 augusti

Alla pappersanmälningar måste vara framme hos oss senast onsdagen 28 augusti 2019. Mellan 29 augusti och 17 september 2019 är det inte möjligt att lämna in anmälningar.

Föreningar kan lämna in anmälningar igen från 18 september 2019 och då börjar de använda de nya Y-blanketterna. Y-blanketterna är PRS och Skatteförvaltningens gemensamma blanketter som används för att på samma gång lämna in anmälningar till register hos båda myndigheterna.

Vi publicerar de nya Y-blanketterna på ytj.fi. Du hittar en länk till blanketterna också på prh.fi under Föreningar.

Våra informationstjänster är tillgängliga under avbrottet

Vi har som mål att den 18 september 2019 också öppna föreningsregistrets nya elektroniska informationstjänst som ersätter våra nuvarande gränssnittstjänster samt Föreningsnätet och Nätyreka. De gamla informationstjänsterna kan användas tills den nya tjänsten blir tillgänglig.

Läs våra tidigare meddelanden:

För mer information kontakta

Antti-Pekka Leinonen
Jurist
Tfn 029 509 5214
fornamn.efternamn@prh.fi

Utskriftsversion
Uppdaterad 22.08.2019