Ny förpliktelse för företag: uppgifter om förmånstagare (ägare) måste anmälas till handelsregistret

Alla aktiebolag och andelslag måste anmäla uppgifter om sina verkliga förmånstagare till handelsregistret. Öppna bolag och kommanditbolag ska lämna in anmälan endast om förmånstagaren är någon annan än bolagsman.

Förmånstagarna är i de flesta fall ägare i företag.

Börsbolag, företagare med firma (enskilda näringsidkare), bostadsaktiebolag och ömsesidiga fastighetsaktiebolag behöver inte anmäla sina förmånstagare.

Anmälningen och registreringen av verkliga förmånstagare baserar sig på penningtvättslagen och EU-direktiv. Enligt penningtvättslagstiftningen måste exempelvis bankerna identifiera sina kunder.

Vem är förmånstagare?

Identifiering av förmånstagare ligger på företagets ansvar. Patent- och registerstyrelsen (PRS) tar inte ställning till vem som är förmånstagare i företag.

Förmånstagare är personer som till exempel äger mer än 25 procent av företagets aktier eller har mer än 25 procent av röstetalet i företaget.

I ett företag kan det finnas en eller flera förmånstagare eller ingen alls.

Aktiebolag och andelslag måste lämna in anmälan om förmånstagare även om de inte har några förmånstagare eller kännedom om dem.

Hur lämnar jag in anmälan?

Lämna in anmälan senast den 1 juli 2020 och alltid när uppgifterna om förmånstagare ändras eller när du har startat ett nytt företag.

Anmälan är gratis.

Lämna in din anmälan i e-tjänsten på ytj.fi. Du behöver en finländsk personbeteckning och därtill antingen personliga nätbankskoder, ett mobilcertifikat eller ett chipförsett personkort (EID-kort).

Du kan också auktorisera till exempel en anställd i en bokföringsbyrå att lämna in anmälan på företagets vägnar. Du auktoriserar personen i e-tjänsten på ytj.fi.

Vem kan få uppgifter om förmånstagare från PRS?

Förmånstagaruppgifterna är inte offentliga på samma sätt som övriga uppgifter i handelsregistret.

Vi lämnar ut uppgifter till identifierade kunder som använder uppgifterna i enlighet med penningtvättslagen.


Läs mer om förmånstagare och anmälan om dem på prh.fi.


Förfrågningar:

Rådgivning om anmälan om förmånstagare
mån–fre kl. 9.00–16.15
Tfn 029 509 5200

Utskriftsversion
Uppdaterad 12.09.2019