Föreningsregistrets nya tjänster har öppnats

Avbrottet i föreningsregistrets tjänster är över och de nya tjänsterna är nu tillgängliga. Nu kan du igen lämna in anmälningar också på papper. Det är förmånligare och snabbare att uträtta ärenden på nätet än på papper.

Vad kan jag anmäla i e-tjänsten?

Ideella föreningar kan lämna in anmälningar till föreningsregistret i vår nya e-tjänst.

I den nya e-tjänsten kan du:

  • bilda en förening
  • anmäla uppgifter om namntecknare, styrelseordförande och styrelsemedlemmar
  • anmäla ändringar i föreningens kontaktuppgifter
  • anmäla ändring av föreningens namn eller hemort eller en annan stadgeändring.

Under utvecklingen av våra nya tjänster har vi fått stor hjälp av våra kunder. Vi fortsätter arbetet att vidare utveckla föreningstjänsterna.

Varken religionssamfund, handelskamrar eller Centralhandelskammaren kan lämna in sina anmälningar i e-tjänsten, utan de måste använda pappersblanketter. Samma gäller för tvåspråkiga föreningar; de kan lämna in anmälningar endast på pappersblanketter.

Använd Y-blanketter när du lämnar in pappersanmälningar

Från 18 september 2019 ska du använda Y-blanketter för att lämna in anmälningar på papper. Y-blanketterna är PRS och Skatteförvaltningens gemensamma blanketter som används för att samtidigt lämna in anmälningar till båda myndigheternas register.

Ny informationstjänst där du kan kontrollera FO-numret för din förening

Föreningsregistrets nya elektroniska informationstjänst har också öppnats och den ersätter våra tidigare tjänster Föreningsnätet och Nätyreka. I vårt utvecklingsarbete har vi beaktat våra kunders önskemål. Till exempel är det nu möjligt att få föreningsregisterutdrag och föreningsstadgar i pdf-format.

Vi har förnyat föreningsregistret så att samtliga föreningar får ett FO-nummer. Du kan kontrollera numret i föreningsregistrets nya informationstjänst eller i företagssökningen på ytj.fi. Om föreningen redan före förnyelsen hade ett FO-nummer, förblev numret oförändrat.

Välkommen att använda våra förnyade tjänster.

Gå till föreningsregistrets nya e-tjänst.

Gå till föreningsregistrets nya informationstjänst.

För mer information kontakta:

Föreningsregistrets kundservice
Tfn 029 509 5959
E-post: neuvonta.yhdistysasiat@prh.fi

Utskriftsversion
Uppdaterad 18.09.2019