Föreningar kan nu kontrollera sina nya FO-nummer i företagssökningen på ytj.fi eller i föreningsregistrets nya informationstjänst

Alla föreningar har fått ett FO-nummer. Du hittar FO-numret i föreningsregistrets nya informationstjänst och i företagssökningen på ytj.fi. Om föreningen redan hade ett FO-nummer, förblev numret oförändrat. FO-numret, det vill säga företags- och organisationsnumret, ersätter föreningars tidigare registernummer.

FO-numret är ett nummer som PRS eller Skatteförvaltningen ger till företag och sammanslutningar. Det består av sju siffror, ett bindestreck och ett kontrolltecken, och har således formen 1234567-8.

Föreningsregistrets nya elektroniska informationstjänst

Föreningsregistrets nya elektroniska informationstjänst ersätter Föreningsnätet och Nätyreka. I den nya tjänsten kan du söka grunduppgifter om föreningar samt köpa utdrag och stadgar.

I vårt utvecklingsarbete har vi beaktat önskemål från våra kunder. Till exempel är det nu möjligt att få föreningsregisterutdrag och föreningsstadgar i pdf-format.

Gå till föreningsregistrets nya informationstjänst.

Gå till företagssökningen på ytj.fi. Obs! Skriv in föreningens namn under ”Företagets namn”.

För mer information kontakta:

Föreningsregistrets kundservice
Tfn 029 509 5959
E-post: neuvonta.yhdistysasiat@prh.fi

Utskriftsversion
Uppdaterad 20.09.2019