Störningarna fortsätter i e-tjänsten på ytj.fi och i föreningsregistrets e-tjänst

Från torsdagen 10 oktober 2019 har det förekommit tillfälliga tekniska störningar i e-anmälningar till handelsregistret eller föreningsregistret. Störningarna påverkar inloggningen i tjänsten och anmälningen av ansvarspersonernas uppgifter.

Problemen beror på befolkningsdatasystemets informationsöverföringstjänst där det förekommer störningar i den tekniska förbindelsen till handelsregistret och föreningsregistret. Störningar förekommer också i Suomi.fi-identifieringen som används för att logga in i tjänsterna.

Befolkningsregistercentralen, som ansvarar för befolkningsdatasystemet och Suomi.fi-identifieringen, har utrett störningarna sedan i torsdags men har ännu inte kunnat åtgärda dem.

Patent- och registerstyrelsen (PRS) beklagar de olägenheter som störningarna orsakar handelsregistrets och föreningsregistrets kunder.

Befolkningsregistercentralen informerar om läget på tjänsternas inloggningssida (Suomi.fi-identifieringen), på sin webbplats och sitt Twitterkonto.

Ytterligare information:

Handelsregistrets rådgivning, tfn 029 509 5900, neuvonta.kaupparekisteri@prh.fi, mån–fre kl. 9.00–16.15

Befolkningsregistercentralens webbplats

Befolkningsregistercentralens Twitterkonto

Utskriftsversion
Uppdaterad 15.10.2019