För nya revisorer: Avgivande av revisorsförsäkran och gratulationer

Avgivande av revisorsförsäkran

Patent- och registerstyrelsen (PRS) anordnar en tillställning för nya revisorer att avge revisorsförsäkran enligt 6 kap. 2 § 1 mom. i revisionslagen torsdagen den 19 december 2019 kl. 11.00 vid Helsingfors tingsrätt, Porkalagatan 13, 00180 Helsingfors (Hovrättens flerfunktionssal, 4:e vån., mittemot auditoriet, ingång från tingsrätten).

Avgiften för att avge försäkran är 100 euro, och tingsrätten skickar en faktura i efterhand till dem som deltagit. Anmäl dig till tingsrätten snarast möjligt, dock senast torsdagen den 12 december kl. 16.15.

Anmäl dig till tingsrätten genom att skicka e-post till Johanna Maaronen, Päivi Jokinen och Elli-Noora Nielikainen. E-postadresserna skrivs enligt formatet fornamn.efternamn@oikeus.fi.

När du anmäler dig, ange släktnamn, förnamn, personbeteckning, telefonnummer dagstid samt faktureringsadress dit tingsrätten kan skicka fakturan på avgivande av försäkran.

Avgivandet av försäkran berör inte tidigare godkända GR-/CGR-/OFGR-revisorer.

Gratulationer på hotell Clarion

PRS och Finlands Revisorer rf bjuder in dig, bästa nya revisor, till att skåla för din prestation och bekanta dig med PRS och revisorsföreningens verksamhet genast efter avgivandet av revisorsförsäkran kl. 11.30 på Clarion Hotel Helsinki, Stillahavsgatan 2, 00100 Helsingfors.

Vi ordnar transport från tingsrätten och bjuder på en lätt lunch. Om du inte deltar i att avge försäkran, kan du komma direkt till hotell Clarion. Anmäl dig till gratulationstillfället senast fredagen den 13 december via länken nedan.

Till anmälningsblanketten https://link.webropolsurveys.com/S/A0C85CF6A211C9AF

Om du har frågor, kontakta gärna förvaltningschef Taina Lehtola, Finlands Revisorer rf, taina.lehtola@suomentilintarkastajat.fi eller 09 7552 2012.

Välkommen!Utskriftsversion
Uppdaterad 09.12.2019