Godkännande av elektroniska underskrifter i patent-, nyttighetsmodell-, varumärkes- och designärenden

På grund av den nuvarande undantagssituationen har vi fått förfrågningar om vi godkänner elektroniskt undertecknade dokument i ärenden som gäller ansökningar om patent, nyttighetsmodell, varumärke och mönsterrätt, det vill säga designskydd.

Vi godkänner elektroniskt undertecknade dokument, till exempel överlåtelsehandlingar och fullmakter, om följande framgår av dokumentet:
- dokumentet har undertecknats elektroniskt,
- namnet på systemet som använts, och
- underskriften utgör en del av det undertecknade dokumentet. Sidan med underskriften får alltså inte vara en separat bilaga.

Om vi har skäl att misstänka att dokumentet inte är tillförlitligt, kan vi be om ytterligare redogörelse för det underteckningssystem som använts eller förutsätta att dokumentet undertecknas för hand.

För mer information kontakta:
Niina Mikkonen
Äldre jurist
Tfn 029 509 5006
E-post: fornamn.efternamn@prh.fi

Utskriftsversion
Uppdaterad 06.04.2020