Meddelande till revisionstillsynens kunder och intressentgrupper med anledning av coronaviruset

Patent- och registerstyrelsens (PRS) revisionstillsyn betjänar sina kunder trots de åtgärder som begränsar spridningen av coronaviruset. I det här meddelandet hittar du anvisningar för att uträtta dina ärenden hos revisionstillsynen och information om hur coronaviruset påverkar vår verksamhet.

Hur lämnar jag in pappersdokument till PRS?

Vår kundtjänst på Sörnäs strandväg 13 C, Helsingfors, är stängd tills vidare. Du kan skicka pappersdokument till PRS per post eller lämna dem i vår postlåda.

Hur kontaktar jag revisionstillsynen?

Du kan kontakta revisionstillsynen med skyddad e-post, per e-post eller via vår e-tjänst. Du kan också kontakta oss per telefon.

Gå till skyddad e-post.

Gå till e-tjänsten.

Se revisionstillsynens kontaktuppgifter.

Läs mer om PRS e-tjänster och telefontjänster under coronaepidemin.

Vad ska jag göra om jag blir sjuk under kvalitetsgranskningen?

Om du blir sjuk, kontakta revisionstillsynen genast med skyddad e-post eller per e-post eller telefon. Vi bedömer från fall till fall om tidsfristerna för kvalitetsgranskningar kan förlängas.

Hur tar revisionstillsynen i beaktande undantagssituationen vid bedömningen av om revisorn uppfyller villkoren för godkännande?

Rapporteringsperioden för anmälningarna om tillsynsuppgifter går ut 30 juni 2020. Revisionstillsynen följer upp att revisorer uppfyller utbildningskraven under en period på tre år. När vi vet hur coronaviruset påverkat revisorers utbildningsmöjligheter, kan vi ta det i beaktande när vi bedömer om utbildningskraven uppfylls.

Anordnas revisorsexamina 2020?

Enligt nuvarande uppgifter kommer revisorsexamina att anordnas enligt den tidtabell som tidigare publicerats. Om tidtabellen ändras, meddelar vi det på våra webbsidor och informerar också de som anmält sig till examen.

Läs mer om revisorsexamina.

CEAOB:s meddelande om hur coronaviruspandemin påverkar revisioner

CEAOB (Committee of European Auditing Oversight Bodies), en myndighetsorganisation för tillsyn av revisorer inom EU, har publicerat ett meddelande om hur coronaviruspandemin påverkar pågående revisioner (CEAOB statement in view of COVID 19 impact on audits of financial statements).

Läs CEAOB:s meddelande.

Ytterligare information

Godkännande och registrering av revisorer:

tilintarkastusvalvonta@prh.fi

Undersökningsärenden och lagenlighetsövervakning:

tilintarkastusvalvonta@prh.fi

Kvalitetssäkring:

laatu.tilintarkastusvalvonta@prh.fi

Utskriftsversion
Uppdaterad 07.04.2020