Kundservicevecka hos PRS – kundservicespecialisterna i fokus

Vi på Patent- och registerstyrelsen (PRS) firar kundservicevecka 5-9 oktober 2020 såsom många andra organisationer.

Vi har i år besvarat, behandlat och rett ut 12 000 chatt-diskussioner som gäller handelsregisterärenden, 16 000 e-post och över 84 000 telefonsamtal.

Anmälningar om förmånstagare och det undantagstillstånd som coronaviruset orsakat har hållit våra kundrådgivare sysselsatta, vilket tyvärr tidvis har dragit ut på väntetiderna.

Hur arbetar kundservicen?

Vi är drygt 30 kundrådgivare som betjänar våra kunder i anmälnings- och informationsärenden. PRS olika experter från rådgivande jurister och rådgivningsingenjörer till handläggare av anmälningar och ansökningar och andra specialister bistår våra kundrådgivare i deras uppdrag.

Vi svarar på telefon-, chatt- och e-postförfrågningar. Vi betjänar våra kunder också i vår kundtjänst på Sörnäs strandväg i Helsingfors – nu under coronatiden endast eftermiddagar och med beaktande av säkerheten.

En del av våra rådgivare handleder och ger goda råd på olika mässor och andra tillställningar tillsammans med våra samarbetspartner. Förutom rådgivning berättar vi om PRS utförliga informationstjänster och sköter till exempel dokumentbeställningar.

Vi hjälper kunderna när de vill reda ut om de kan starta ett företag elektroniskt, vad registrering av ett varumärke kostar och hur ändringar av föreningars namntecknare anmäls. Vi står även till tjänst för kunder som lämnat in halvfärdiga anmälningar till handels- eller föreningsregistret och vill veta mer om de rättelseuppmaningar som vi skickat.

Vi har höga mål

Målet för vår kundservice är att skapa en utmärkt kundupplevelse i enlighet med PRS vision. För att uppnå målet deltar vi aktivt i kurser och på så sätt uppehåller och förbättrar vårt kunnande inom vårt ansvarsområde.

Vi är intresserade av vad våra kunder tycker om vår kundservice och därför ber vi om feedback flera gånger om året. Till stor del har feedbacken varit uppmuntrande och berömmande.

När vi i juni 2020 bad kunder som kontaktat oss per telefon att bedöma hur våra kundrådgivare hade lyckats i rådgivningssamtalen fick vi betyget 4,55 för expertis och 4,63 för hjälpsamhet på skalan 1-5. Stort tack för förtroendet.

Vi tar gärna emot feedback även gällande PRS övriga verksamhet. Tack för alla av de många utvecklingsförslag, förbättringsönskemål och beröm som vi har fått. Vi för idéerna och åsikterna vidare för att i framtiden ännu bättre kunna svara på våra kunders önskemål och förväntningar.

Vi önskar alla en trygg och trevlig höst.

Gå till kontaktinformation för kundservicen.

För ytterligare information kontakta:
Louna Kiuru
Kundservicechef
Patent- och registerstyrelsen
Tfn 0400 883 035

Utskriftsversion
Uppdaterad 05.10.2020