EUIPO:s och medlemsmyndigheternas meddelande om användningen av ett varumärke i en annan form än den registrerade formen

Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) och myndigheterna i EU-medlemsländerna har utarbetat ett gemensamt meddelande om användningen av ett varumärke i en annan form än den registrerade.

Det gemensamma meddelandet har som mål att myndigheterna i de olika länderna och EUIPO ska följa en gemensam praxis i sina beslut. Syftet är att öka insynen, rättssäkerheten och förutsägbarheten för såväl experter som användare. Den gemensamma praxisen gäller bedömningen av de typer av förändringar som kan inträffa i varumärket om det används i en annan form än den som registrerats, det vill säga vid tillägg, utelämnande eller ändring av element eller vid en kombination av dessa förändringar.

Patent- och registerstyrelsen (PRS) har deltagit i att utarbeta meddelandet och för sin del samtyckt till det.

Den gemensamma praxisen träder i kraft i Finland den 15 januari 2021.

Läs meddelandet på EUIPO:s webbplats om användningen av ett varumärke i en annan form än den registrerade formen (på engelska).

För mer information kontakta:
Ann-Marie Pesu
Äldre jurist
Tfn 029 509 5547
E-post: fornamn.efternamn@prh.fi

Utskriftsversion
Uppdaterad 15.10.2020