Handläggningstiden för begäran om registreringsförbud är cirka 5–8 arbetsdagar

På grund av dataintrånget på Vastaamo har cirka 7 000 begäranden om registreringsförbud lämnats in till Patent- och registerstyrelsen (PRS) på en vecka.

Trots ökade resurser tar handläggningen av begärandena tyvärr längre tid än normalt, cirka 5–8 arbetsdagar.

Vi beklagar de olägenheter som detta har orsakat.

Vår ordinarie verksamhet, såsom handläggningen av handelsregisteranmälningar, fortsätter som vanligt.

Ett registreringsförbud innebär att en person inte får antecknas i PRS register, till exempel i handelsregistret som ansvarsperson i ett företag eller en sammanslutning. Ett registreringsförbud tar inte bort dina uppgifter i de roller som tidigare registrerats i PRS register, till exempel i handelsregistret eller föreningsregistret. Läs våra anvisningar på prh.fi om inlämning av registreringsförbud.

Skydda dig mot företagskapning och falska anmälningar

Förutom registreringsförbud erbjuder PRS en rad andra tjänster för att skydda dig mot bedrägerier.

Kontrollera i tjänsten på Suomi.fi om du är antecknad i handelsregistret som ansvarsperson i ett företag. Du loggar in i tjänsten antingen med dina personliga nätbankskoder, ett mobil-ID eller ett chipförsett personkort. Gå till tjänsten på Suomi.fi.

Du kan följa upp ändringar i ditt företags handelsregisteruppgifter antingen genom att anmäla en fungerande e-postadress till handelsregistret eller genom att beställa meddelanden till din e-post. Läs mer på prh.fi om uppföljning av ändringar i handelsregisteruppgifter.

Välj att ditt företag lämnar in anmälningar endast på elektronisk väg till handelsregistret och Skatteförvaltningen. Så säkerställer du att endast berättigade personer lämnar in anmälningar. Du kan välja e-anmälningar när du undertecknar en e-anmälan till handelsregistret i e-tjänsten på ytj.fi. Läs mer om hur du väljer endast e-anmälningar.

Observera att om aktiebolagets eller andelslaget anmälningar är à jour, kan företaget välja endast e-anmälningar genom att lämna in en avgiftsfri anmälan om förmånstagare till handelsregistret. Läs mer om lagstadgad anmälan om förmånstagare.

Förfrågningar

Handelsregistrets rådgivning
Mån–fre kl. 9.00–16.15
Tfn 029 509 5040

Utskriftsversion
Uppdaterad 28.10.2020