Anmälningar till handelsregistret senast 30 november 2020

Antalet anmälningar till handelsregistret brukar öka kraftigt mot slutet av året. Därför ska din anmälan ha kommit in till Patent- och registerstyrelsen (PRS) senast måndagen 30 november 2020 om du vill att din anmälan förs in i registret ännu i år.


Anmäl i tid om fusion och delning

Anmälningar om verkställande av fusion respektive delning av bolag måste vara oss tillhanda senast 30 november 2020 om verkställandet ska antecknas i handelsregistret vid årsskiftet.

Anmäl ändring av räkenskapsperiod före utgången av pågående period

Enligt Skatteförvaltningens anvisningar måste du anmäla en ändring av räkenskapsperioden till handelsregistret senast två månader före den pågående räkenskapsperiodens utgång. Anmäl ändringen i PRS och Skatteförvaltningens gemensamma e-tjänst på ytj.fi eller på en pappersblankett (Y-blankett).

Observera att du inte kan anmäla på nätet om det är mindre än två månader till utgången av bolagets räkenskapsperiod.

Din pappersanmälan måste ha kommit in till PRS senast 30 november 2020 om du vill att den ändrade räkenskapsperioden antecknas i handelsregistret ännu i år.

Vid eventuella frågor om beskattning kontakta Skatteförvaltningen.

E-anmälan – den snabbaste vägen

Du kan lämna in de flesta handelsregisteranmälningar via e-tjänsten på ytj.fi. Det är snabbare och i flesta fall även förmånligare att lämna in e-anmälningar än pappersanmälningar. Gå till ytj.fi för att lämna in din anmälan.

För mer information kontakta:
Handelsregistrets rådgivning
Mån–fre kl. 9.00–16.15
Tfn 029 509 5900

Utskriftsversion
Uppdaterad 11.11.2020