Ömsesidiga fastighetsaktiebolag: Anmäl företagsformen till handelsregistret, lämna inte in bokslutet

Patent- och registerstyrelsen (PRS) har den här veckan skickat ett brev till över 15 000 aktiebolag och andelslag för att påminna företag om skyldigheten att lämna in bokslutet.

Brevet skickades också till sådana bolag som i handelsregistret är antecknade som aktiebolag men som i själva verket är ömsesidiga fastighetsaktiebolag. Det här beror på att det inte var möjligt att registrera företagsformen ömsesidigt fastighetsaktiebolag före 2019.

Vi beklagar de olägenheter som detta har orsakat.

Ömsesidiga fastighetsaktiebolag ska inte lämna in sitt bokslut till handelsregistret: de behöver alltså inte uppmärksamma brevet.

Anmäl företagsformen till handelsregistret gratis

Vi rekommenderar istället att de ömsesidiga fastighetsaktiebolag som fått brevet anmäler sin företagsform till handelsregistret nu på eget initiativ. När företagsformen har registrerats, behandlas bolaget som ömsesidigt fastighetsaktiebolag, och inte som aktiebolag, vid handelsregistret.

Förutsättningen är att företaget uppfyller definitionen av ett ömsesidigt fastighetsaktiebolag enligt sin bolagsordning. Bestämmelser om ömsesidiga fastighetsaktiebolag finns i 28 kap. 2 § i lagen om bostadsaktiebolag. Läs mer om ömsesidiga fastighetsaktiebolag på prh.fi.

Anmälan om företagsform är gratis. Läs våra anvisningar på prh.fi om att anmäla företagsformen.

Den registrerade företagsformen visas i bolagets grunduppgifter på handelsregisterutdraget och gratis i informationstjänsten Virre och i företagssökningen på ytj.fi. Gå till informationstjänsten Virre.

Ytterligare information

Handelsregistrets rådgivning
Tfn 029 509 5040
Mån–fre kl. 9.00–16.15

Utskriftsversion
Uppdaterad 06.11.2020