Muntliga utfrågningar på distans vid behandling av invändningar mot patent

På grund av coronaviruset har Patent- och registerstyrelsen (PRS) beslutat att tills vidare ordna muntliga utfrågningar enbart på distans vid behandling av invändningar mot patent.

Om behandlingen av en invändning förutsätter muntlig utfrågning, ordnar vi utfrågningen enligt den normala tidtabellen. Vi kallar alla parter i invändningsärendet till utfrågningen och informerar dem om de tekniska detaljer som gäller sammanträdet.

Läs mer om invändning.

Läs mer om hur coronaviruset påverkar PRS verksamhet.


För mer information kontakta:

Jorma Lehtonen
Kundrelationschef
Tfn 029 509 5904

Jani Päiväsaari
Byråchef
Tfn 029 509 5842

Utskriftsversion
Uppdaterad 10.11.2020