Begäran om registreringsförbud som lämnats in till PRS gäller endast PRS egna register

Du kan anmäla registreringsförbud till Patent- och registerstyrelsens (PRS) register. Ett registreringsförbud innebär att en person inte får antecknas i PRS register, till exempel i handelsregistret, som ansvarsperson i ett företag eller en sammanslutning.

Förbudet gäller inte andra offentliga eller privata register.

Om du har anmält registreringsförbud och någon anmäler dig som ansvarsperson, ber vi först om ditt samtycke innan vi antecknar dig i registret.

Registreringsförbudet träder i kraft när vi har fört in det i vårt system. Ett registreringsförbud tar inte bort dina uppgifter i de roller som tidigare registrerats i PRS register, till exempel i handelsregistret eller föreningsregistret. Läs våra anvisningar på prh.fi om inlämning av registreringsförbud.

Kontrollera dina gällande rolluppgifter i handelsregistret via tjänsten Suomi.fi

Du kan själv kontrollera i tjänsten på Suomi.fi om du är antecknad i handelsregistret som ansvarsperson i ett företag.

Logga in i tjänsten på Suomi.fi antingen med dina personliga nätbankskoder, ett mobil-ID eller ett chipförsett personkort. Gå till tjänsten på Suomi.fi.

Skydda dig mot företagskapning och falska anmälningar

Förutom registreringsförbud erbjuder PRS en rad andra tjänster för att skydda företag mot bedrägerier. Läs mer på prh.fi om hur du kan skydda dig mot bedrägerier.

Förfrågningar

Handelsregistrets rådgivning
Mån–fre kl. 9.00–16.15
Tfn 029 509 5040

Utskriftsversion
Uppdaterad 13.11.2020