Anmäl att ditt uppdrag har upphört i en förening via vår e-tjänst

Nu kan du anmäla på elektronisk väg att ditt uppdrag som ansvarsperson i en förening har upphört. Lämna in anmälan via föreningsregistrets e-tjänst.

Anmälan är gratis.

Du kan lämna in anmälan när du har avgått från ett uppdrag som antecknats i föreningsregistret eller när uppdraget annars har upphört.

Anmäl att uppdragen har upphört i samma anmälan om du har varit både namntecknare och medlem i styrelsen som anmälts till registret. Det är frivilligt att anmäla styrelsen till föreningsregistret.

För att logga in i e-tjänsten och underteckna anmälan behöver du antingen personliga nätbankskoder, ett mobilcertifikat (mobil-ID) eller ett chipförsett personkort (EID-kort).

Observera att du inte kan lämna in anmälan via e-tjänsten om föreningen är tvåspråkig, det vill säga både svensk- och finskspråkig.

Förfrågningar

Föreningsregistrets rådgivning
Mån–fre kl. 9.00–16.15
Tfn 029 509 5040

Utskriftsversion
Uppdaterad 08.04.2021