Små och medelstora företag: Sök bidrag för att dra nytta av din immateriella egendom

Små och medelstora företag har nu möjlighet att söka bidrag för att dra nytta av sin immateriella egendom och att förbättra dess hantering. Bidraget beviljas av Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet EUIPO.

Företag kan få bidrag till ansökningsavgifter för varumärken och design (mönsterrätt) och till IPR-förhandsbedömningstjänster för immateriella rättigheter (IP Scan).

  • Ansökningar för varumärken och design kan vara nationella ansökningar som lämnas in till Patent- och registerstyrelsen (PRS) eller EU-varumärkesansökningar och formgivningsansökningar som lämnas in till EUIPO. Nationella varumärken och nationell mönsterrätt ger skydd i Finland. EU-varumärken och gemenskapsformgivningar är skyddade i EU.
  • I IPR-förhandsbedömningstjänsten betraktar experter ditt företags nuläge, utvecklingsmål, produkter och tjänster och tar del av din immaterialrättsstrategi. Tjänsten hjälper dig att förstå hur du kan förbättra hanteringen av företagets immateriella egendom.

Läs mer om IPR-förhandsbedömningstjänsten.

Ersättningen betalas ut i efterhand och är 50 procent av grundavgifter för ansökningar och 75 procent av priset på IPR-förhandsbedömningstjänsten. Högsta möjliga bidrag är 1 500 euro per företag.

Hur och när kan jag söka bidrag?

Det finns fem angivna ansökningsperioder under 2021. Nästa ansökningsperiod börjar 1 september 2021.

Se datum för alla ansökningsperioder.

Du kan söka och få bidrag både till ansökningsavgifter och till IPR-förhandsbedömningstjänsten, en gång till båda. Observera att i det högsta möjliga bidraget på 1 500 euro ingår ersättning både för ansökningsavgifterna och för IPR-förhandsbedömningstjänsten.

Gå igenom checklistan för sökande innan du lämnar in din ansökan.

Om du vill få bidrag, gör så här:

1. Lämna in en bidragsansökan i EUIPO:s e-tjänst. Vänta på ett positivt bidragsbeslut.

2a. Om du söker bidrag till ansökningar för varumärken och design: Lämna in din varumärkes- och designansökan inom 30 dagar från att du fått ett positivt bidragsbeslut av EUIPO.

2b. Om du söker bidrag till IPR-förhandsbedömningstjänsten: Läs tjänstebeskrivningen och närmare anvisningar på vår webbplats innan du lämnar in din ansökan.

3. Ansök om ersättning hos EUIPO senast den 31 december 2021.

Läs närmare anvisningar på EUIPO:s webbplats.

Läs svar på vanliga frågor på EUIPO:s webbplats.


För mer uppgifter kontakta

Tuulimarja Myllymäki
Ledande rådgivande jurist
Patent- och registerstyrelsen
Tfn 029 509 5399

Olli Ilmarinen
Utvecklingsexpert
Patent- och registerstyrelsen
Tfn 029 509 5236

Utskriftsversion
Uppdaterad 27.08.2021