Ansvarsperson som anmälts till handelsregistret före 1994: lämna in din personbeteckning

Personbeteckningar saknas för styrelseledamöter, bolagsmän, verkställande direktörer och disponenter som har anmälts till handelsregistret före 1994. Därför kan dessa personer inte underteckna ändringsanmälningar på nätet i e-tjänsten på ytj.fi eller lämna in bemyndiganden i tjänsten Suomi.fi-fullmakter.

Personbeteckningarna måste anmälas till handelsregistret för att ovannämnda personer i fortsättningen ska kunna underteckna ändringsanmälningar till handelsregistret på nätet och lämna in bemyndiganden i Suomi.fi-tjänsten.

Hur kan jag kontrollera att min personbeteckning redan finns i handelsregistret?

Om registerutdraget för ditt företag visar att styrelsen, bolagsmännen eller verkställande direktören är registrerade före 1994, har personbeteckningarna inte antecknats i handelsregistret.

På webbplatsen Suomi.fi kan du logga in i en e-tjänst som visar vilka gällande roller du har i handelsregistret. Däremot hittar inte tjänsten dina rolluppgifter om du inte har registrerat din personbeteckning. Tjänsten är gratis. Gå till rolltjänsten på Suomi.fi.

Hur anmäler jag min personbeteckning?

Det är gratis att anmäla enbart personbeteckningar till handelsregistret.

Lämna in din anmälan på pappersblankett. Använd Y-blankett för ändringsanmälan enligt företagsform och en separat personuppgiftsblankett. Läs våra anvisningar på prh.fi om att anmäla personbeteckningar.

Om du måste snabbt få personbeteckningen antecknad i handelsregistret, kan du begära påskyndande av handläggningen. Skriv din begäran om påskyndad handläggning med motivering på samma pappersblankett som du använder för att anmäla din personbeteckning.

Hur behandlas personuppgifter i handelsregistret?

I handelsregistret för vi in namn, personbeteckning, medborgarskap och hemkommun för företagets ansvarsperson. Personbeteckningar lämnas ut ur registret endast för de ändamål som bestäms i lagen. Se handelsregistrets dataskyddsbeskrivning för mer information om hur PRS behandlar personuppgifter.


För ytterligare information kontakta:

Handelsregistrets rådgivning
Mån–fre kl. 9.00–16.15
Tfn 029 509 5900

Utskriftsversion
Uppdaterad 24.09.2021