En person som lämnat in registreringsförbud kan nu på samma gång ge sitt samtycke till flera företags ansvarsuppdrag

Om du har lämnat in registreringsförbud till PRS kan du inte bli registrerad som ansvarsperson i ett företag eller i en sammanslutning utan ditt särskilda samtycke. Vi kontaktar företaget eller sammanslutningen som anmält dig som ansvarsperson för att inhämta ditt samtycke. Nu kan du på samma gång lämna in ditt samtycke till ansvarspersonens uppdrag i flera företag eller sammanslutningar.

Till exempel en styrelseledamot kan vara ansvarsperson.

Observera att samtycket alltid gäller för respektive anmälan dvs. endast de ansvarspersonens uppdrag som företaget eller sammanslutningen anmält.

Ge samtycke till uppdraget som ansvarsperson på vår webblankett.

Du behöver en finländsk personbeteckning och dessutom antingen personliga nätbankskoder eller ett mobilcertifikat (mobil-ID) eller ett chipförsett personkort (EID-kort).

Läs våra anvisningar och gå till webblanketten på prh.fi för att ge ditt samtycke.

Registreringsförbud och begäran om samtycke gäller handelsregistret, föreningsregistret och stiftelseregistret som PRS för.

För mer information kontakta

Handelsregistrets rådgivning
Tfn 029 509 5040
mån–fre kl. 9.00–16.15

Utskriftsversion
Uppdaterad 01.10.2021