Ändringar i våra avgifter 1 januari 2022

Arbets- och näringsministeriet har utfärdat en ny förordning om Patent- och registerstyrelsens (PRS) avgiftsbelagda prestationer (1057/2021) för perioden 1 januari 2022–31 december 2023.

De nya prislistorna publiceras på prh.fi 1 januari 2022.

Handelsregisterärenden

Ändringar:

 • behandlingsavgift för grundanmälan för aktiebolag när det elektroniska systemet används: 240 euro
 • behandlingsavgift för ändringsanmälan som gäller ändring av bolagsordning för aktiebolag och av stadgar för andelslag och sparbank när det elektroniska systemet används: 240 euro
 • behandlingsavgift för grundanmälan för bostadsaktiebolag och ömsesidigt fastighetsaktiebolag när det elektroniska systemet används: 320 euro
 • behandlingsavgift för ändring av bolagsformen till bostadsaktiebolag eller ömsesidigt fastighetsaktiebolag när det elektroniska systemet används: 320 euro
 • ansökan om hävande av registrering av företagsnamn (firma): 400 euro
 • bestyrkande av riktighet: 15 euro + 1 euro / sida.

Gå till handelsregistrets prislista och betalningsanvisningar.

Patent-, nyttighetsmodells-, varumärkes- och mönsterrättsärenden

Ändringar:

 • diarieintyg: 10 euro
 • bestyrkande av riktighet, varumärken och mönsterrätt: 15 euro.

Gå till prislistor och betalningsanvisningar för patent.
Gå till prislistor och betalningsanvisningar för nyttighetsmodeller.
Gå till prislistor och betalningsanvisningar för varumärken.
Gå till prislistor och betalningsanvisningar för mönster.

Stiftelseregisterärenden

Ändringar:

 • bestyrkande av riktighet: 15 euro + 1 euro / sida
 • anmälan om årsrapport när det gått över sex månader från räkenskapsperiodens utgång: 85 euro.

Gå till stiftelseregistrets prislista och betalningsanvisningar.

Ärenden som gäller revisorer

Ändringar:

 • förhöjd avgift: behandlingsavgift för en registreringsansökan från en revisor från ett land utanför EES-området: 400 euro
 • ny avgift: behandlingsavgift för ett ärende som gäller förordnande av revisor (2 kap. 8 § i revisionslagen): 1 000 euro
 • ny avgift: behandlingsavgift för en ansökan om tillstånd till avvikelse (5 kap. 4 § i revisionslagen) som gäller överskridande av högsta arvodet för andra tillåtna tjänster än revisionstjänster som tillhandahålls en PIE-revisionskund: 4 000 euro.

Gå till revisionstillsynens prislista.

Föreningsregisterärenden

Ändringar:

 • behandlingsavgift för ändringsanmälan som gäller ordförande, namntecknare eller styrelse som lämnats in på papper: 40 euro
 • ändringsanmälan som gäller ordförande, namntecknare eller styrelse när det elektroniska systemet används: 20 euro
 • bestyrkande av riktighet: 15 euro + 1 euro / sida.

Gå till föreningsregistrets prislistor och betalningsanvisningar.

Företagsinteckningsärenden

Ändring: bestyrkande av riktighet: 15 euro + 1 euro / sida.

Gå till prislista och betalningsanvisningar för företagsinteckningsärenden.

Utskriftsversion
Uppdaterad 01.01.2022