PRS har rett ut hur sårbarheten i Log4j påverkar PRS tjänster – tjänsterna fungerar normalt

Patent- och registerstyrelsen (PRS) har bedömt de verkningar som sårbarheten i Log4j har på PRS tjänster och beräknat hurdana korrigeringsåtgärder behövs.

Enligt beräkningarna har PRS genomfört alla de korrigeringsåtgärder som behövs och inlett en utredning om hur sårbarheten har utnyttjats. Tills vidare har ingenting sådant kommit fram som skulle betyda att sårbarheten har utnyttjats i PRS tjänster.

PRS handlar enligt Cybersäkerhetscentrets anvisningar och fortsätter att aktivt följa läget.

Cybersäkerhetscentret informerade 10 december 2021 om den kritiska sårbarheten i Log4j och publicerade en varning om den. Mer information om sårbarheten i Log4j finns på Cybersäkerhetscentrets webbplats.

Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen

För ytterligare information, kontakta:

tietoturva@prh.fi

Utskriftsversion
Uppdaterad 29.12.2021