Bevaka ändringarna i ditt företags handelsregisteruppgifter

När du lämnar in en ändringsanmälan till handelsregistret skickar vi ditt företag ett e-postmeddelande så snart som vi har tagit emot anmälan. Vi tillhandahåller två gratistjänster, av vilka du kan välja den som lämpar dig bäst.

Alternativ 1: Företagets e-postadress finns antecknad i handelsregistret – automatisk bekräftelse av inkommen ändringsanmälan

Om du har angett ditt företags e-postadress till handelsregistret och adressen fungerar, får du ett e-postmeddelande inom ungefär en timme från att din anmälan kom in och fördes in i handelsregistersystemet.

Alternativ 2: E-postadressen finns inte i handelsregistret – träffa avtal om uppföljning av ändrade uppgifter

Om ditt företags e-postadress inte har antecknats i handelsregistret, kan du avgiftsfritt beställa en uppföljning av ändringar i företagets uppgifter.

Läs närmare anvisningar om hur du beställer den avgiftsfria uppföljningen av ändringsuppgifter.

För ytterligare information kontakta:
Handelsregistrets rådgivning
Mån-fre kl. 9.00-15.00
Tfn 029 509 5900

Utskriftsversion
Uppdaterad 03.01.2022