Företag kan anmäla att de lämnar in endast e-anmälningar till handelsregistret

Företag kan använda e-tjänsten på ytj.fi för att lämna in anmälningar till Patent- och registerstyrelsens handelsregister och Skatteförvaltningens förskottsuppbördsregister, momsregister och arbetsgivarregister. Du kan välja på ytj.fi att ditt företag i fortsättningen lämnar in anmälningar endast på elektronisk väg.

Du gör valet när du undertecknar någon av följande anmälningar i e-tjänsten på ytj.fi:

  • etableringsanmälan
  • ändringsanmälan (med undantag av avgiftsfri ändring av adress- och kontaktuppgifter och egen anmälan om upphörande av ett i registret antecknat uppdrag)
  • avgiftsfri anmälan om förmånstagare (gäller t.ex. aktiebolag och andelslag).

Om du väljer endast e-anmälningar, sköter du företagets anmälningsärenden i fortsättningen enbart på nätet.

Det är säkrare, förmånligare och snabbare för företag att lämna in handelsregisteranmälningar via e-tjänsten på ytj.fi än på pappersblanketter.

Anmälan på ytj.fi kan göras av företagets styrelseledamot, verkställande direktör eller en person som de har befullmäktigat. Inloggning i e-tjänsten sker alltid genom att identifiera sig med personliga nätbankskoder, ett mobil-ID eller ett chipförsett personkort (EID-kort).

Läs anvisningar om hur du väljer endast e-anmälningar på ytj.fi.

För mer information kontakta:
Handelsregistrets rådgivning
Tfn 029 509 5900
Mån-fre kl. 9.00-15.00

Utskriftsversion
Uppdaterad 04.01.2022