Medlemmar utnämnda till examenssektionen

Patent- och registerstyrelsen (PRS) har utnämnt nya medlemmar till examenssektionen för en treårsperiod. Som examenssektionens ordförande fortsätter GR-, CGR-revisor Aleksi Martamo.

Sektionens sammansättning

Medlemmarna i examenssektionen utses till uppdraget för tre år i taget.

Ordförande

  • Aleksi Martamo, GR-,CGR-revisor (2021–2023)

Medlemmar

  • Christian Klemetti, GR-revisor (2022–2024)
  • Jorma Nurkkala, GR-, CGR-, OFGR-revisor (2022–2024)
  • Hanna Kattainen, teamchef, godkännande och registrering av revisorer, PRS

Examenssektionen utarbetar provuppgifterna och bedömningsgrunderna för revisorsexamensproven samt bedömer examenssvaren. Sektionen gör en framställan till PRS revisionstillsyn om fastställande av bedömningsgrunderna för examensproven, om poänggränserna för godkända examensprov och om bedömningen av svaren. Sektionen anlitar utomstående experter i sitt arbete.

Tutkintojaoston jäsenet: Aleksi Martamo, Christian Klemetti, Jorma Nurkkala ja Hanna Kattainen Examenssektionen 2022. På bild uppifrån till vänster: Aleksi Martamo (bild: Aleksi Martamo), Christian Klemetti (bild: reklambyrå Aidia Oy), Jorma Nurkkala (bild: Jorma Nurkkala), Hanna Kattainen (bild: Leena Puolimatka)

Utskriftsversion
Uppdaterad 18.01.2022