Stiftelser: Lämna in årsrapport till PRS senast 30 juni 2022

Lämna in årsrapporten till Patent- och registerstyrelsen (PRS) för registrering inom 6 månader från räkenskapsperiodens utgång. Om stiftelsens räkenskapsperiod är ett kalenderår, lämna in årsrapporten 2021 till PRS senast 30 juni 2022.

Vi kan inte förlänga tidsfristen för att lämna in den lagstadgade årsrapporten för registrering. Coronasituationen ger inte heller stiftelser möjlighet att avvika från tidsfristen på 6 månader.

Årsrapporten är offentlig med undantag av specifikationerna till balansräkningen.

Du kan lämna in årsrapporten elektroniskt, via e-post eller per post.

Läs våra anvisningar om årsrapportens innehåll och inlämning till PRS.

Avgifter för årsrapport och tillsyn

Vi tar inte ut någon separat avgift för årsrapporten om stiftelsen lämnar in den inom 6 månader från räkenskapsperiodens utgång.

Vi tar ut en behandlingsavgift på 85 euro om stiftelsen lämnar in årsrapporten för sent. Behandlingsavgiften för årsrapporter som lämnas in för sent gäller för första gången stiftelser vars räkenskapsperiod gick ut 1 januari 2022 eller senare.

Vi tar årligen ut en tillsynsavgift av alla stiftelser som är antecknade i stiftelseregistret. Tillsynsavgiften faktureras i september-oktober. Vi skickar en nätfaktura till stiftelser som har en gällande adress för nätfakturor. Om stiftelsen inte har någon adress för nätfakturor, skickar vi fakturan per post till stiftelsens adress som finns antecknad i stiftelseregistret. Kontrollera stiftelsens adress i företagssökningen på ytj.fi och ändra den vid behov.

Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen

Vår tillsyn över stiftelser grundar sig på årsrapporterna. Läs mer om stiftelsetillsynens avgöranden.

Obs! Revisorns mandattider har begränsats till sju år i följd

Observera när stiftelsen väljer revisor år 2022 att mandattiderna för revisorn kan uppgå till högst sju år i följd enligt 4 kap. 5 § 2 mom. i stiftelselagen.

Om stiftelsens räkenskapsperiod är ett kalenderår och den nuvarande revisorn hade uppdraget när den nuvarande stiftelselagen trädde i kraft (1 december 2015), var räkenskapsperioden som gick ut 2021 den sista räkenskapsperioden som revisorn kunde granska.

För mer information kontakta:
Stiftelsetillsyn
Patent- och registerstyrelsen
Tfn 029 509 5597 (mån–fre kl. 13.00–15.00) eller per e-post till valvonta@prh.fi

Utskriftsversion
Uppdaterad 06.06.2022