Företagshandlingar med personbeteckningar och passuppgifter har kunnat köpas i informationstjänsten Virre

Patent- och registerstyrelsen (PRS) har gått igenom 5,7 miljoner handelsregisterhandlingar i det elektroniska arkivet. Handlingarna har granskats med hjälp av en teknisk batchkörning för att förbättra säkerheten i systemen.

Batchkörningen visade att man i PRS informationstjänst Virre också kunnat köpa handlingar som innehåller personbeteckningar och passkopior. De har nu krypterats och kan inte längre köpas i Virre.

Det är inte fråga om ett dataintrång, och köparen har inte på förhand kunnat veta vad handlingarna innehåller.

Vi har identifierat 3 495 köp som gjorts i fråga om anmälningar vars handlingar felaktigt har innehållit offentliga personbeteckningar eller passkopior, och över hälften av dem har en myndighet köpt. Antalet är mindre än 0,5 procent av alla handlingar i det elektroniska arkivet.

Vi beklagar det som skett.

Vi har gjort anmälan till dataombudsmannen och publicerat ett meddelande om saken. För att undvika en motsvarande situation går batchkörningen framöver alltid igenom handlingarna och krypterar de handlingar som innehåller personbeteckningar och passuppgifter.

Anvisningar för personer vars uppgifter felaktigt kunnat köpas i Virre

Det är osannolikt men ändå möjligt att personbeteckningar som felaktigt lämnats ut används på ett otillåtet sätt.

Vi har publicerat anvisningar för personer som misstänker att handlingar med deras personbeteckning eller passkopia har kunnat köpas i Virre. Läs våra anvisningar på prh.fi.

Drabbade företag

Se en lista över företag vars handlingar med personbeteckningar och passkopior felaktigt har köpts i Virre. (xlsx, 0.09 Mt)
Företagen har lämnat in anmälningarna med handlingarna mellan november 2014 och början av december 2021.

Vi har skickat ett brev till företagen och bett dem att fästa uppmärksamhet på innehållet i de anmälningar de lämnar in till handelsregistret.

Var noggrann med personuppgifter

Alla kan köpa handelsregisteruppgifter, inklusive anmälningar och bilagor. Bifoga inte handlingar som innehåller personbeteckningar, hemadresser eller andra icke offentliga uppgifter till företagets anmälan.

Lämna in utdrag ur nödvändiga beslutsprotokoll. Hela protokollet behöver alltså inte lämnas in. Läs våra anvisningar på prh.fi till företag som anmäler personbeteckningar och andra personuppgifter till handelsregistret.

För mer information kontakta
PRS kundtjänst
Tfn 029 509 5200
Öppet 1–11 mars 2022: mån–fre 9.00–16.15

Utskriftsversion
Uppdaterad 01.03.2022