Patent- och registerstyrelsen och IPR-myndigheten i Uruguay inleder PPH-samarbete

PRS generaldirektör Antti Riivari (till vänster) och Uruguays ambassadör Pablo Porro kom överens om att inleda PPH-samarbete. (Bild: Jukka Viskari, PRS)

Patent- och registerstyrelsen (PRS) och Uruguays Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (DNPI) har avtalat om att inleda Patent Prosecution Highway (PPH)-samarbete i slutet av året.

Samförståndsavtalet undertecknades av PRS generaldirektör Antti Riivari och Uruguays ambassadör Pablo Porro i Helsingfors 3 mars 2022.

PPH-samarbetet påbörjas med en treårig pilotperiod. Den exakta inledningsdagen meddelas senare.

Uruguay är ett viktigt verksamhetsområde särskilt för den finländska skogsindustrin, och PRS inledde förhandlingarna på önskan av företag inom branschen. Finland är nu Uruguays första PPH-samarbetspartner utanför Sydamerika.


Vad är PPH?

Syftet med PPH är att göra handläggningen av patentansökningar snabbare och minska överlappande prövningsarbete som olika länders patentverk utför. PPH innebär att sökande som har lämnat in en första ansökan till en första myndighet och fått ett positivt utlåtande om patentkravens godtagbarhet kan begära påskyndad handläggning av en motsvarande ansökan hos en andra myndighet.

Läs mer om Patent Prosecution Highway (PPH) på prh.fi.

För mer information kontakta:
Patentrådgivning
neuvonta.patentti(a)prh.fi
tfn 029 509 5858
mån–fre kl. 9–15

Utskriftsversion
Uppdaterad 11.03.2022