Företag som inte lämnat in sitt bokslut har strukits ur handelsregistret

Patent- och registerstyrelsen (PRS) har avregistrerat aktiebolag och andelslag som trots uppmaningar inte har lämnat in sitt bokslut.

Avregistrerade företag

En lista över de avregistrerade företagen finns på prh.fi. Läs mer om de företag som avregistrerats den 14 mars 2022.

De företag som var med i avregistreringsförfarandet fick ett uppmaningsbrev av PRS i oktober 2021. I brevet uppmanades företagen att lämna in sina bokslutsuppgifter inom utsatt tid.

Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen

I november 2021 gjorde PRS en anteckning om uppmaningsbrevet i företagets handelsregisteruppgifter och publicerade en kungörelse i Officiella tidningen. I kungörelsen uppmanade PRS företagen att lämna in sina bokslutsuppgifter senast 21 februari 2022.

Därtill informerade vi om avregistreringsförfarandet via flera olika kommunikationskanaler.
De företag som har avregistrerats lämnade inte in sitt bokslut till handelsregistret inom utsatt tid.

PRS rätt att avregistrera företag som inte lämnat in sitt bokslut grundar sig på aktiebolagslagen (20 kap. 4 §) och lagen om andelslag (23 kap. 4 §).

Vad innebär avregistrering?

Avregistrering ur handelsregistret innebär att företaget inte längre kan bedriva företagsverksamhet. Läs mer om avregistrering.

Kontakta handelsregistrets rådgivning för mer information, se kontaktuppgifterna i slutet av meddelandet.

För mer information om skattepåföljder kontakta Skatteförvaltningen. Gå till Skatteförvaltningens kontaktuppgifter på vero.fi.

Återregistrering av avregistrerat företag

Du kan ansöka om återregistrering av ditt företag. Läs våra anvisningar om ansökan om återregistrering.

Förfrågningar

Handelsregistrets rådgivning
Tfn 029 509 5900
Mån–fre kl. 9.00–15.00

Utskriftsversion
Uppdaterad 17.03.2022