Företag: Välj endast e-anmälningar på ytj.fi

När du lämnar in en anmälan i e-tjänsten på ytj.fi, kan du välja att anmälningar för ditt företag endast kan lämnas in på elektronisk väg. Så säkerställer du att endast berättigade personer kan lämna in företagets anmälningar till handelsregistret och Skatteförvaltningen i fortsättningen.

Valet gäller bara de anmälningar som kan lämnas in elektroniskt i e-tjänsten på ytj.fi. De anmälningar som inte kan lämnas in på nätet ska du även i fortsättningen lämna in på pappersblanketter (Y-blanketter).

Läs anvisningar om hur du väljer endast e-anmälningar på ytj.fi.

För mer information kontakta:
Handelsregistrets rådgivning
Mån–fre kl. 9.00–15.00
Tfn 029 509 5900

Utskriftsversion
Uppdaterad 13.04.2022