Revisionstillsynens rapporter har publicerats

Revisionstillsynens verksamhetsberättelse, årsrapporter om undersökningsärenden och kvalitetsgranskningar 2021, rapport om tillsyn över revisorers efterlevnad av penningtvättslagen 2021 samt sammandrag av kvalitetsgranskningarna: revisionssammanslutningar och revisorer 2019–2021 (PIE) är tillgängliga på vår webbplats.

Utskriftsversion
Uppdaterad 06.04.2022