Stiftelser: ge feedback på hur vi har lyckats

Patent- och registerstyrelsen (PRS) övervakar att stiftelserna följer stiftelselagen och bestämmelserna i sina stadgar. Nu gör vi en enkät till stiftelserna för att ta reda på hur vi har lyckats i vårt tillsynsuppdrag.

Vi har skickat ett e-postmeddelande till stiftelserna. Meddelandet innehåller en länk till nätenkäten. Vi hoppas att så många stiftelser som möjligt svarar på enkäten senast 25 maj 2022. Det tar högst 10 minuter att svara.

Vi använder enkätresultaten för att utveckla stiftelsetillsynen. All feedback är mycket värdefull för oss. Vi ger mer information om enkätresultaten på hösten.

Om er stiftelse inte har fått e-postmeddelandet med länken till enkäten, kontakta oss för att få länken (se kontaktuppgifterna nedan).

Vi har gjort enkäten i samarbete med Stiftelser och fonder rf och den genomförs av Taloustutkimus Oy.

För mer information kontakta:

PRS stiftelsetillsyn
valvonta[at]prh.fi

Utskriftsversion
Uppdaterad 11.05.2022