Nytt för företag sommaren 2022: Lämna in bokslut till handelsregistret via e-tjänsten på ytj.fi

Under sommaren 2022 öppnar Patent- och registerstyrelsen (PRS) en ny e-tjänst på ytj.fi för att lämna in bokslut till handelsregistret. Efter att den nya tjänsten har införts är det inte längre möjligt att lämna in bokslut per e-post.

Logga in i e-tjänsten på ytj.fi via Suomi.fi-identifikation. Du behöver en finländsk personbeteckning och därtill antingen personliga nätbankskoder eller ett mobilcertifikat eller ett chipförsett personkort (EID-kort).

Tjänsten hjälper dig att fylla i anmälan. Fyll i de begärda uppgifterna och bifoga de handlingar som behövs.

Bokslutsuppgifterna är offentliga och tillgängliga för alla i PRS informationstjänst Virre. Fyll därför inte i eller bifoga till din anmälan uppgifter som innehåller personbeteckningar, hemadresser eller sekretessbelagda uppgifter (såsom hälsouppgifter eller affärshemligheter).

Enligt lag måste företag lämna in sitt bokslut till handelsregistret. Bokslutet måste innehålla alla lagstadgade handlingar. Läs våra anvisningar på prh.fi för olika företagsformer för att lämna in bokslut.

Avgift på 85 euro tas ut för försenade bokslut

Alla aktiebolag och andelslag måste upprätta bokslut för varje räkenskapsperiod även om de inte har bedrivit någon verksamhet under räkenskapsperioden.

Lämna inte in bokslutshandlingar till handelsregistret för registrering förrän bolagsstämman eller andelsstämman har fastställt bokslutet.

Lämna in det fastställda bokslutet till handelsregistret inom 8 månader från räkenskapsperiodens utgång. Vi tar ut en behandlingsavgift på 85 euro för bokslut som lämnas in för sent.

Om du inte har lämnat in bokslutet till handelsregistret inom 6 månader från räkenskapsperiodens utgång, är det möjligt att vi skickar en påminnelse i första hand till företagets e-postadress som är antecknad i företags- och organisationsdatasystemet på ytj.fi och i andra hand per post. Kom ihåg att lämna in anmälan om ändring av kontaktuppgifter via e-tjänsten på ytj.fi. Läs våra anvisningar för att anmäla företagets adress- och kontaktuppgifter via e-tjänsten på ytj.fi.

Företagets räkenskapsperiod måste vara samma som räkenskapsperioden antecknad i handelsregistret

Kontrollera räkenskapsperioden för ditt företag i handelsregisterutdraget eller i informationstjänsten Virre. Gå till företagssökningen i informationstjänsten Virre.

Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen


Om företagets räkenskapsperiod inte är samma räkenskapsperiod som finns antecknad i handelsregistret, måste du anmäla en ändring av räkenskapsperioden till handelsregistret. Räkenskapsperioden träder i kraft när den har förts in i handelsregistret.
Läs våra anvisningar för att anmäla en ändring av räkenskapsperioden till handelsregistret.

Förfrågningar:
Handelsregistrets rådgivning
Mån–fre kl. 9–15
tfn 029 509 5040

Utskriftsversion
Uppdaterad 18.05.2022