PCT-avgifter ändras 1 juli 2022

WIPO har beslutat att ändra PCT-avgifterna nedan, eftersom kursen mellan euro och schweizerfranc har ändrats.

Avgifterna gäller från 1 juli 2022 och kommer att finnas på WIPOs webbplats på www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/fees.pdf

Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen

  • Internationell ansökningsavgift 1305 EUR (tidigare: 1233 EUR)
  • Tilläggsavgift för varje sida som överskrider 30 15 EUR (tidigare: 14 EUR)
  • Reduktion på internationell ansökningsavgift i fråga om ansökningar i elektronisk form:
    • Hela ansökan (anhållan, beskrivning, krav och sammandrag) i teckenkodat format 294 EUR (tidigare: 279 EUR)
    • Anhållan (request) i teckenkodat format 196 EUR (tidigare: 186 EUR)
  • Handläggningsavgift (IPEA/FI) 196 EUR (tidigare: 186 EUR)

Ytterligare information:
Mika Kotala
Enhetschef
Tfn 029 509 5460
E-post: fornamn.efternamn@prh.fi

Utskriftsversion
Uppdaterad 01.06.2022