Ändringar i patent- och nyttighetsmodellbestämmelserna från 1 juli 2022

Patent- och registerstyrelsen (PRS) har fastställt nya patent- och nyttighetsmodellbestämmelser. Bestämmelserna har ändrats i synnerhet på grund av den nya standarden ST.26 från Världsorganisationen för immaterialrätt (WIPO), som träder i kraft den 1 juli 2022. Standarden gäller biosekvenser i patentansökningar.

Ändringarna i patentbestämmelserna:

  • WIPOs nya standard ST.26 har beaktats
  • språkliga korrigeringar har gjorts i bestämmelserna
  • bilaga 1 har upphävts eftersom den inte behövs (Specialbestämmelser för behandling av sådana patentansökningar som avser livs- eller läkemedel och som har gjorts eller anses gjorda före den 1 januari 1995)
  • formuleringar i bilaga 2 har preciserats (Specialbestämmelser om elektronisk kommunikation)

Ändringarna i nyttighetsmodellbestämmelserna:

  • WIPOs nya standard ST.26 har beaktats
  • formuleringar i nyttighetsmodellbestämmelserna har harmoniserats med innehållet i patentbestämmelserna
  • språkliga korrigeringar har gjorts i bestämmelserna
  • formuleringar i bilaga 1 har preciserats (Specialbestämmelser om elektronisk kommunikation)

De nya bestämmelserna träder i kraft den 1 juli 2022 och publiceras på vår webbplats. De kommer också att ingå i myndigheternas föreskriftssamling i Finlex.

Gå till föreskriftssamlingen i Finlex.

Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen

Läs också vårt meddelande om WIPOs nya standard ST.26.

För mer information kontakta

Marjo Aalto-Setälä
Ledande jurist
fornamn.efternamn@prh.fi
Tfn 029 509 5485

Utskriftsversion
Uppdaterad 16.06.2022