Enkätresultat – lyckades våra kunder?

Patent- och registerstyrelsens (PRS) vision är "Utmärkt kundupplevelse – bästa myndighetsservice i samverkan" och ett av de strategiska mål som styr vår verksamhet har under de senaste åren varit "Våra kunder lyckas". Ett sätt att försäkra att vi går i rätt riktning har varit att mäta kundnöjdheten. I vår mätte vi kundnöjdheten på ett traditionellt sätt, det vill säga med en enkät för kunder som besökte vår webbplats. Enkätfönstret dök upp i tio dagar för alla de personer som besökte prh.fi. Huvudsakligen innehöll enkäten påståenden om PRS verksamhet vars riktighet kunderna värderade på skalan 1–5. Enkäten erbjöd dessutom möjlighet att lämna öppen feedback.

Jämlik och vänlig PRS

I vår fick vi 338 svar. Jämfört med våren 2021 ökade nöjdheten i alla påståenden och medeltalen varierade mellan 3,5 och 4,1. De lägsta värderingarna fick PRS av snabbhet och personalens åtkomlighet, medan verksamhetens jämlikhet och enhetlighet samt personalens vänlighet fick de högsta betygen. Jämfört med förra året hade kundnöjdheten ökat särskilt bland föreningskunder. Utvecklingen av e-tjänsterna för föreningar är utan tvekan ett skäl till detta.

Kunder önskar mer omfattande och kundvänliga e-tjänster

Nästan hälften av kunderna som svarade på enkäten lämnade öppen feedback. Kunderna var nöjda i synnerhet med utvecklingen av PRS e-tjänster och smidigheten i att uträtta ärenden. Därtill fick vår sakkunniga kundservice beröm.

I likhet med de tidigare åren fick våra e-tjänster och tjänsternas användbarhet också kritik. Utöver bättre användbarhet och tydligare anvisningar önskade kunderna mer omfattande e-tjänster så att det vore möjligt att undvika pappersanmälningar helt och hållet. Vidare kom vårens överbelastade handläggningssituation i handelsregisteranmälningar fram i feedbacken.

Feedback som katalysator för utveckling

Feedbacken som vi fått i vårens enkät har nu behandlats och förts vidare vid PRS. Vi ordnar en enkät om kundnöjdhet i detta format två gånger om året, varje vår och höst. I slutet av året sammanfattar och analyserar vi resultaten på ett mer omfattande sätt och bestämmer över blivande steg. Den erhållna feedbacken påverkar allt PRS gör – förfaringssätt, vilka utvecklingsprojekt som prioriteras och hur de nuvarande tjänsterna utvecklas. Ett varmt tack för svaren – och vi hörs nästa gång!

För mer information kontakta

Katja Seppänen
Tjänstedesigner
fornamn.efternamn@prh.fi
Tfn 029 509 5027

Utskriftsversion
Uppdaterad 22.06.2022