Många svar på stiftelsetillsynens enkät

I maj svarade 430 stiftelser på vår enkät om stiftelsetillsynen. Enkäten genomfördes av Taloustutkimus. De stiftelser som svarade på enkäten utgör en omfattande grupp av stiftelser som registrerats i Finland.

Det allmänna betyget som stiftelserna gav vår verksamhet är en positiv överraskning. Därtill hjälper den stora mängden skriftlig feedback i enkätsvaren oss att utveckla vår verksamhet framöver.

Enkäten fortsätter med intervjuer i augusti. När de har gjorts och analyserats, publicerar vi enkätresultaten under hösten.

Vi gjorde enkäten i samarbete med Stiftelser och fonder rf.

Tack till alla deltagande stiftelser för era värdefulla svar!

För mer information kontakta:

Patent- och registerstyrelsens stiftelsetillsyn
valvonta[at]prh.fi

Utskriftsversion
Uppdaterad 22.06.2022