Från 1 augusti 2022 kl. 10 får du gratis elektroniska handelsregisterutdrag från informationstjänsten Virre

Från och med måndagen 1 augusti 2022 kl. 10 kan du kostnadsfritt ladda ner elektroniska handelsregisterutdrag för företag eller bostadsaktiebolag till din dator. Du laddar ner dem via vår informationstjänst Virre.

Kostnadsfria elektroniska handelsregisterutdrag innehåller företagsuppgifter som förts in i handelsregistret, till exempel företagets namn, verksamhetsområde, hemort, kontaktinformation och ansvarspersoner.

Handelsregisterutdrag som beställs separat är avgiftsbelagda även i fortsättningen.

I tjänsten Virre kan du också köpa bokslut, översatta utdrag eller organisationsregler (bolagsordningar, bolagsavtal eller stadgar) för företag. Du betalar dem med dina nätbankskoder eller med kreditkort.

För mer information kontakta:

Handelsregistrets rådgivning
Mån–fre kl. 9.00–15.00
Tfn 029 509 5040

Utskriftsversion
Uppdaterad 28.07.2022