Gå direkt till innehållet
Meny

Nytt för företag: Lämna in bokslut till handelsregistret via e-tjänsten på ytj.fi – möjligt att lämna in bokslut per e-post fram till 31 december 2022

Nu kan du lämna in bokslut elektroniskt till handelsregistret via e-tjänsten på ytj.fi. Du kan även lämna in bokslut per e-post fram till 31 december 2022. Efter det tar vi inte längre emot bokslut per e-post.

Så lämnar du in bokslut via e-tjänsten på ytj.fi

Du behöver en finländsk personbeteckning och därtill antingen personliga nätbankskoder eller ett mobilcertifikat eller ett chipförsett personkort (EID-kort).

E-tjänsten på ytj.fi hjälper dig att fylla i anmälan. Fyll i de begärda uppgifterna och bifoga de handlingar som behövs.

Någon av följande personer kan underteckna bokslutsanmälan i e-tjänsten på ytj.fi:

  • styrelseledamot eller styrelseordföranden eller verkställande direktören i ett aktiebolag eller andelslag
  • bolagsman i ett öppet bolag
  • ansvarig bolagsman i ett kommanditbolag
  • enskild näringsidkare (företagare med firma).

Bostadsaktiebolag och ömsesidiga fastighetsaktiebolag behöver inte lämna in sitt bokslut till handelsregistret.

Öppna bolag och kommanditbolag måste lämna in bokslut till handelsregistret endast om vissa krav uppfylls. Enskilda näringsidkare (företagare med firma) behöver vanligen inte lämna in bokslut till handelsregistret. Läs våra anvisningar på prh.fi för olika företagsformer för att lämna in bokslut.

Till exempel en bokförare kan fylla i bokslutsanmälan utan auktorisering och efter det be undertecknaren underteckna anmälan i e-tjänsten på ytj.fi. Läs mer på ytj.fi om att underteckna en anmälan som någon annan har fyllt i.Öppnas i en ny flik

Gå till e-tjänsten på ytj.fi för att lämna in bokslut till handelsregistret.Öppnas i en ny flik

Se till att auktoriseringarna i e-tjänsten på ytj.fi är i ordning innan årsskiftet

Företag kan auktorisera en utomstående person att fylla i och underteckna anmälningar för företaget i e-tjänsten på ytj.fi. Auktoriseringen görs i e-tjänsten på ytj.fi. Du kan inte auktorisera via tjänsten Suomi.fi-fullmakter.

Endast personer kan auktoriseras, inte till exempel en hel bokföringsbyrå. Den auktoriserade personen kan underteckna företagets alla handelsregisteranmälningar. Företaget kan alltså inte auktorisera exempelvis en bokförare att underteckna bara bokslutsanmälningar till handelsregistret.

Auktoriseraren måste ha rätt att underteckna företagets handelsregisteranmälningar.

Auktoriseringen kan vara tidsbegränsad eller den kan gälla tillsvidare.

Läs mer på ytj.fi om att auktorisera i e-tjänsten på ytj.fi. Öppnas i en ny flik


Förfrågningar:

Handelsregistrets rådgivning
Mån–fre kl. 9–15
tfn 029 509 5040

Utskriftsversion Uppdaterad 13.09.2022