Gå direkt till innehållet
Valikko

Handelsregistret är fortfarande överbelastat med inkomna anmälningar

Handläggningstiderna för handelsregisteranmälningar är fortfarande längre än vanligt. Vi beklagar de olägenheter som det här orsakar. Vi är medvetna om att de långa handläggningstiderna orsakar besvär för företagsverksamheten.

Vi fortsätter att vidta olika åtgärder ända fram till årsskiftet för att lösa situationen.

De förlängda handläggningstiderna beror på ett ökat antal anmälningar. Också vår personalomsättning har påverkat handläggningstiderna den senaste tiden.

Vi har prioriterat handläggningen av de typer av anmälningar som är mest brådskande för företagare: handläggningstiden är cirka en vecka för elektroniska etableringsanmälningar och för anmälningar om företrädande (exempelvis ändring av styrelse). Också anmälningar om verkställande av fusion och delning handläggs snabbt.

De långa handläggningstiderna för pappersanmälningar beror på de manuella arbetsmomenten i handläggningen. De har automatiserats i våra e-tjänster.

På vår webbplats prh.fi uppdaterar vi varje vecka handläggningssituationen i handelsregistret enligt typ av anmälan. Se handläggningssituationen för anmälningar på prh.fi.

Följ handläggningen av din anmälan

Du kan följa handläggningen av din anmälan i informationstjänsten Virre. Gå till "Sökning av anmälningar" och ange ditt FO-nummer. Förutom uppgift om hur handläggningen framskrider, får du också gratis reda på diarienummer, ankomstdag och typ av anmälan. Övriga uppgifter är avgiftsbelagda. Gå till Sökning av anmälningar i informationstjänsten Virre. Öppnas i en ny flik

Om du ännu inte vet FO-numret för ditt nya företag, använd företagssökningen i Virre för att ta reda på numret.

Du får besked om registreringen

När din anmälan har registrerats, skickar vi ett e-postmeddelande antingen till den e-postadress som du har angett för den part som lämnar tilläggsuppgifter eller till företagets e-postadress som finns i registret. Vi skickar ett handelsregisterutdrag både per e-post och per post.

Om det finns fel eller brister i din anmälan vilka gör att ärendet inte kan registreras direkt, kontaktar vår handläggare dig per brev eller telefon.

För mer information kontakta:

Handelsregistrets rådgivning
Tfn 029 509 5040
Mån–fre kl. 9.00–15.00

Utskriftsversion Uppdaterad 14.09.2022