Skydda din immateriella egendom – sök SMF-fondens bidrag

Små och medelstora företag (SMF) har möjlighet att genom bidragssystemet SMF-fonden inom ramen för Ideas Powered for Business få finansiellt stöd för att skydda sin immateriella egendom och utveckla kontrollen över den. Bidraget beviljas av Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet EUIPO.

Ditt företag kan få bidrag till ansökningsavgifter för varumärken och design (mönsterrätt), nationella patentansökningar och IPR-förhandsbedömningstjänst (IP Scan). Ett företag kan få totalt 2 250 euro i bidrag under året.

Storleken på bidraget beror på de ansökningar som ditt företag gjort och de tjänster som det beställt. Bidraget betalas i efterskott genom att återbetala en del av de avgifter som ditt företag betalat. Andelen som återbetalas varierar enligt ändamålet som bidraget beviljas för (50–90 %).

Läs mer om att söka och utnyttja bidraget.

Läs mer om IPR-förhandsbedömningstjänst.


För mer information kontakta

Tuulimarja Myllymäki
Ledande rådgivande jurist
Patent- och registerstyrelsen
Tfn 029 509 5399

Olli Ilmarinen
Utvecklingsexpert
Patent- och registerstyrelsen
Tfn 029 509 5236


Utskriftsversion
Uppdaterad 20.09.2022