Föreningar och stiftelser: bokslut till handelsregistret

Ideella eller ekonomiska föreningar och stiftelser som har antecknats i handelsregistret måste lämna in sitt bokslut till handelsregistret för publicering om minst två av följande gränser har överskridits under den avslutade eller den omedelbart föregående räkenskapsperioden:

  • omsättning 12 000 000 euro
  • balansomslutning 6 000 000 euro
  • antalet anställda i genomsnitt 50 personer.

Lämna in bokslutet till handelsregistret inom 6 månader från räkenskapsperiodens utgång.

Glöm inte att lämna in stiftelsens årsrapport till stiftelseregistret

Stiftelser måste i alla fall alltid lämna in sitt bokslut till stiftelseregistret i samband med årsrapporten. Gå till stiftelseregistrets anvisningar.

Vad kostar det?

Det är gratis att lämna in bokslutet.

Hur lämnar jag in bokslutet?

Lämna in anmälan på blanketten för registrering av bokslut. Bifoga bokslutshandlingarna till blanketten. Gå till anvisningen: Handlingar i bokslutsanmälan.

Spara pappersblanketten på din dator för ifyllning. I blanketten finns det information om hur och till vilken adress du ska skicka bokslutsanmälan och handlingarna.

Öppna blanketten Registrering av bokslut (pdf).

Hur skickar jag uppgifterna till handelsregistret?

Skicka den ifyllda blanketten för registrering av bokslut och alla de bokslutshandlingar som ska registreras i samma försändelse

  • per e-post som en enda pdf-fil till tilinpaatokset@prh.fi. Skriv företagets namn och FO-nummer i ämnesfältet för ditt meddelande. Ange i meddelandefältet den räkenskapsperiod som bokslutet gäller. Obs! Bokslutshandlingar är offentliga. Om du använder skyddad e-post, skicka handlingarna till PRS registratur. Läs mer i kontaktuppgifterna för vår registratur.

eller

  • per post till: Patent- och registerstyrelsen, Bokslut, 00091 PRH

När bokslutet har registrerats får du ett registerutdrag till företagets postadress som finns antecknad i handelsregistret.

Bokslutsuppgifterna är offentliga och tillgängliga i tjänsten Virre som PRS tillhandahåller. Gå till Virre.

Även tjänsteleverantörer använder bokslutsuppgifterna. Läs mer om våra samarbetspartner som tillhandahåller bokslutsuppgifter.

Utskriftsversion
Uppdaterad 15.03.2021