Hur kompletterar och korrigerar jag bokslutet som lämnats in direkt till handelsregistret?

Du kan komplettera och korrigera bokslutet som du lämnat in till handelsregistret.

Skicka blanketten för registrering av bokslut samt alla offentliga bokslutshandlingar i samma försändelse till handelsregistret.

Du måste skicka in alla bokslutshandlingar på nytt till Patent- och registerstyrelsen (PRS) – alltså inte enbart kompletteringar eller korrigerade handlingar. Då kan vi se till att vi registrerar bokslutet på korrekt sätt.

Hur skickar jag uppgifterna till handelsregistret?

Skicka den ifyllda blanketten för registrering av bokslut och alla de bokslutshandlingar som ska registreras i samma försändelse

  • per e-post som en enda pdf-fil till tilinpaatokset@prh.fi. Skriv företagets namn och FO-nummer i ämnesfältet för ditt meddelande. Ange i meddelandefältet den räkenskapsperiod som bokslutet gäller. Obs! Bokslutshandlingar är offentliga. Om du använder skyddad e-post, skicka handlingarna till PRS registratur. Läs mer i kontaktuppgifterna för vår registratur.
  • per post till: Patent- och registerstyrelsen, Bokslut, 00091 PRH

Hur kan jag begära att ett registrerat bokslut ska rättas i handelsregistret?

Utgångspunkten är att de bokslut som lämnas in till handelsregistret är offentliga handlingar. Du kan begära oss att rätta bokslutshandlingar om de innehåller uppgifter som enligt lag är sekretessbelagda eller om bokslutet har registrerats felaktigt. Bokslutet har registrerats felaktigt till exempel om bokslutshandlingarna innehåller ett annat företags handlingar eller om de har registrerats för en fel räkenskapsperiod.

Ange i din begäran vilka bokslutshandlingar som ska strykas ur de bokslutshandlingar som offentligt är tillgängliga i vår informationstjänst Virre samt på vilka grunder de ska strykas. Observera att de rättade handlingarna är tillgängliga på begäran om handlingarna enligt lag inte är sekretessbelagda.

Det är gratis att lämna in bokslutet om det lämnas in till handelsregistret inom den tid som anges i lagen. För registrering av bokslut som lämnas in för sent tar vi ut en behandlingsavgift på 85 euro.

Avgiften gäller också bokslut för vilka en felaktig registeranteckning har rättats och strukits från informationstjänsten Virre på kundens begäran, och ett nytt bokslut registreras senare än inom den tid som anges i lagen. Vi skickar en faktura för bokslut som lämnas in för sent. Behandlingsavgiften för ett försenat bokslut gäller de räkenskapsperioder som gick ut 2019 eller senare. Betala inte avgiften i förväg. Vi skickar en faktura efter att bokslutet har registrerats.

Skicka begäran och eventuella ersättande bokslutshandlingar i samma försändelse

  • per e-post som en enda pdf-fil till valvonta@prh.fi. Skriv företagets namn och FO-nummer i ämnesfältet för ditt e-postmeddelande.
  • per post till: Patent- och registerstyrelsen, Företag och sammanslutningar / Juridiska enheten, 00091 PRH

Utskriftsversion
Uppdaterad 01.10.2021