Gå direkt till innehållet
Meny

Bokslut för icke-verksamma företag

Lämna in bokslut för varje räkenskapsperiod till handelsregistret även om företagsverksamheten har avbrutits eller lagts ner. I 3 kap. 9 § i bokföringslagen finns en lista över de företagsformer som alltid måste lämna in bokslutet för registrering. Gå till författningsdatabasen Finlex för att läsa bokföringslagen.Öppnas i en ny flik

Lämna in alla lagstadgade bokslutshandlingar till registret. Gå till anvisningen Handlingar i bokslutsanmälan till handelsregistret.

Lämna in bokslutet inom en bestämd tidsperiod som börjar löpa från räkenskapsperiodens utgång.
Du hittar våra anvisningar för bokslutsanmälan efter företagsform i menyn.

Utskriftsversion Uppdaterad 25.10.2022