Bokslut för icke-verksamma företag

Lämna in bokslut för varje räkenskapsperiod till handelsregistret även om företagsverksamheten har avbrutits eller lagts ner. I 3 kap. 9 § i bokföringslagen finns en lista över de företagsformer som alltid måste lämna in bokslutet för registrering. Gå till författningsdatabasen Finlex för att läsa bokföringslagen.

Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen

Lämna in bokslutet inom en bestämd tidsperiod som börjar löpa från räkenskapsperiodens utgång. Kontrollera när företaget ska lämna in bokslutet.

Vad anmäler jag?

Skicka bokslutshandlingarna tillsammans med blanketten. Kontrollera vilka handlingar som bokslutsanmälan ska innehålla.

Vad kostar det?

Det är gratis att lämna in bokslutet inom 8 månader från räkenskapsperiodens utgång.

Om du lämnar in bokslutet senare, är avgiften 85 euro. Gå till anvisningen Bokslut lämnas in för sent.

Hur lämnar jag in anmälan?

Lämna in anmälan på pappersblanketten för registrering av bokslut. Bifoga bokslutshandlingarna till blanketten.

Spara pappersblanketten på din dator för ifyllning. I blanketten finns det information om hur och till vilken adress du ska skicka bokslutsanmälan och handlingarna.

Öppna blanketten Registrering av bokslut (pdf).

Hur skickar jag uppgifterna till handelsregistret?

Skicka den ifyllda blanketten för registrering av bokslut och alla de bokslutshandlingar som ska registreras i samma försändelse

  • per e-post som en enda pdf-fil till tilinpaatokset@prh.fi. Skriv företagets namn och FO-nummer i ämnesfältet för ditt meddelande. Ange i meddelandefältet den räkenskapsperiod som bokslutet gäller. Obs! Bokslutshandlingar är offentliga. Om du använder skyddad e-post, skicka handlingarna till PRS registratur. Läs mer i kontaktuppgifterna för vår registratur.
eller
  • per post till: Patent- och registerstyrelsen, Bokslut, 00091 PRH

När bokslutet har registrerats får du ett registerutdrag till företagets postadress som finns antecknad i handelsregistret.

Bokslutsuppgifterna är offentliga och tillgängliga i tjänsten Virre som Patent- och registerstyrelsen (PRS) tillhandahåller. Gå till tjänsten Virre.

Även tjänsteleverantörer använder bokslutsuppgifterna. Läs mer om våra samarbetspartner som tillhandahåller bokslutsuppgifter.

Utskriftsversion
Uppdaterad 03.05.2022