Gå direkt till innehållet
Valikko

Återregistrering av avregistrerat företag

Du kan ansöka om återregistrering av ditt företag.

Förutsättningen för återregistrering är att företaget lämnar in fastställt bokslut för de tre (3) senast avslutade räkenskapsperioderna för registrering.

Kontrollera på vår webbplats vilka handlingar ska bifogas till bokslutet. Se vilka bokslutshandlingar som ska lämnas in.Öppnas i en ny flik Lämna in ansökan om återregistrering inom fem år från avregistreringen.

Hur ansöker jag om återregistrering?

Skriv en fritt formulerad ansökan där du begär att ditt företag ska återregistreras.

Ange namnet (firman) på det företag som du vill återregistrera, företagets FO-nummer samt sökandens kontaktuppgifter.

Ansökan undertecknas av sökanden eller av en person som han eller hon har befullmäktigat. Bifoga en fullmakt, om ansökan undertecknas av en befullmäktigad person.

Fyll i och underteckna vår blankett för registrering av bokslut för varje räkenskapsperiod och bifoga den till din ansökan tillsammans med kopior av bokslutshandlingarna.

Öppna: blankett för registrering av bokslut (pdf).Öppnas i en ny flik

Vilka bokslutshandlingar som ska lämnas in beror till exempel på företagsformen. Se vilka bokslutshandlingar som ska lämnas in enligt företagsform.

Observera att alla bokslutshandlingar som skickas till handelsregistret är offentliga. De är tillgängliga exempelvis i informationstjänsten Virre som Patent- och registerstyrelsen (PRS) tillhandahåller.

Vad kostar det?

Det är gratis att lämna in bokslutet inom 8 månader från räkenskapsperiodens utgång.

Om du lämnar in bokslutet senare, är avgiften 85 euro.

Avgiften gäller bokslut för räkenskapsperioder som går ut 1 januari 2019 eller senare.

Obs! Betala inte avgiften i förväg. PRS skickar en faktura efter att bokslutet har registrerats.

Hur skickar jag min ansökan till PRS?

Skicka ansökan, blanketten för registrering av bokslut och kopiorna av bokslutshandlingarna på samma gång antingen

  • per e-post med återregistreringsansökan som en pdf-fil, och blankett för registrering av bokslut och kopior av bokslutshandlingar som en annan pdf-fil till valvonta@prh.fi. Obs! Bokslutshandlingarna är offentliga. Om du använder skyddad e-post, skicka handlingarna till PRS registratur. Läs mer i kontaktuppgifterna för vår registratur.

eller

  • per post till:

Patent- och registerstyrelsen
Juridiska enheten
00091 PRH

Utskriftsversion Uppdaterad 25.10.2022