Gå direkt till innehållet
Valikko

Företag som löper risk för avregistrering 2020

I avregistreringsförfarandet skickar PRS först ett uppmaningsbrev till företaget. Sedan registrerar PRS uppmaningen i företagets handelsregisteruppgifter. Om företaget trots uppmaningarna inte lämnar in bokslutet, stryker PRS företaget ur handelsregistret eller försätter det i likvidation. Läs mer om stegen i avregistreringsförfarandet.

På den här sidan publiceras listorna över företag som är med i de olika stegen i avregistreringsförfarandet 2020.

Omgång i avregistrerings-förfarandet
Uppmaningsbrev skickades till företaget
Anteckning i företagets handelsregisteruppgifter
Företaget avregistrerades
1 Företag som fått uppmaningsbrevet 7 januari 2020 (pdf, 0.9 MB)
Företag för vilka en anteckning har gjorts i handelsregistret 10 februari 2020 (pdf, 0.3 MB)
Företag som avregistrerats 15 juni 2020 (pdf, 0.8 MB)
2
Företag som fått uppmaningsbrevet 2 mars 2020 (pdf, 0.9 MB)
Företag för vilka en anteckning har gjorts i handelsregistret 14 april 2020 (pdf, 0.3 MB)
Företag som avregistrerats 24 augusti 2020 (pdf, 0.4 MB)
3 Företag som fått uppmaningsbrevet 4 maj 2020 (pdf, 1.0 MB) Företag för vilka en anteckning har gjorts i handelsregistret 8 juni 2020 (pdf, 0.3 MB)
Företag som avregistrerats 12 oktober 2020 (pdf, 0.8 MB)
4 Företag som fått uppmaningsbrevet 6 juli 2020 (pdf, 1.2 MB)
Företag för vilka en anteckning har gjorts i handelsregistret 10 augusti 2020 (pdf, 1.0 MB)
5
Företag som fått uppmaningsbrevet 7 september 2020 (pdf, 0.7 MB)
Företag för vilka en anteckning har gjorts i handelsregistret 26 oktober 2020 (pdf, 0.3 MB) Företag som avregistrerats 1 mars 2021 (pdf, 0.5 MB)
6
Företag som fått uppmaningsbrevet 2 november 2020 (pdf, 0.6 MB)
Företag för vilka en anteckning har gjorts i handelsregistret 7 december 2020 (pdf, 0.3 MB) Företag som avregistrerats 12 april 2021 (pdf, 94.5 KB)
Utskriftsversion Uppdaterad 25.10.2022