Gå direkt till innehållet
Valikko

PRS uppmanar företaget att vid vite lämna in bokslutshandlingar till handelsregistret

Patent- och registerstyrelsen (PRS) kan efter bedömning uppmana företaget att vid vite lämna in bokslutshandlingarna eller komplettera bristfälliga bokslutshandlingar, om företaget inte har lämnat in alla bokslutshandlingar till handelsregistret inom utsatt tid. Se när bokslutet ska lämnas in enligt företagsform.

Vitet föreläggs företagets ansvarsperson, och beloppet beror på ansvarspersonens inkomster. Lämna in alla bokslutshandlingar till handelsregistret för registrering för att ansvarspersonen ska undvika vite. Gå till anvisningen för att lämna in bokslut till handelsregistret.

Vi förlänger inte inlämningstiden för bokslutet.

Vilka steg ingår i vitesförfarandet?

  1. PRS skickar ett brev till företagets ansvarsperson och uppmanar företaget att inom utsatt tid lämna in företagets bokslutshandlingar till handelsregistret för registrering.
  2. Om företaget inte lämnar in alla bokslutshandlingar inom utsatt tid, skickar vi till företagets ansvarsperson ett beslut om utsättande av vite och uppmanar företaget att vid vite lämna in bokslutshandlingarna till PRS. Beslutet om utsättande av vite får inte överklagas genom besvär.
  3. Om företaget inte lämnar in bokslutshandlingarna inom utsatt tid, skickar PRS en påminnelse till ansvarspersonen.
  4. Om företaget inte lämnar in alla bokslutshandlingar för registrering inom utsatt tid, dömer vi ut vite och ansvarspersonen ska betala det. Beslutet om utdömande av vite överlämnas genom stämningsman. Beslutet kan överklagas inom 30 dagar.

Om företaget trots vitet inte lämnar in alla bokslutshandlingar för registrering, kan PRS försätta företaget i likvidation eller stryka det ur handelsregistret. Läs mer om förfarandet.

Gå till anvisningen för att lämna in bokslut till handelsregistret.

Mer information i lagstiftningen

Bestämmelser om vitesförfarandet och om skyldigheten att lämna in bokslutshandlingar finns i följande lagar:

  • bokföringslagen (1336/1997): 3 kap. 9 § och 8 kap. 1 §
  • aktiebolagslagen (624/2006): 8 kap. 10 §
  • lagen om andelslag (421/2013): 8 kap. 10 §

Länkar till bokföringslagen, aktiebolagslagen och lagen om andelslag finns på sidan Lagstiftning. Läs mer i lagstiftningen.

Bestämmelser om vitesförfarandet finns i 6–8 §, 10–12 § och 22–23 § i viteslagen. Gå till viteslagen i författningsdatabasen Finlex.Öppnas i en ny flik

Bestämmelser om sökande av ändring finns i 7 § 1 mom. i lagen om Patent- och registerstyrelsen. Gå till lagen om Patent- och registerstyrelsen i författningsdatabasen Finlex. Öppnas i en ny flik


Utskriftsversion Uppdaterad 25.10.2022